XXV Skup TRENDOVI RAZVOJA: “KVALITET VISOKOG OBRAZOVANJA"


TREND 2019 je XXV skup po redu. od 11.-14.02.2019. na Kopaoniku. započeo 1994.


Vesti

18 mart 2019

Obaveštenje autorima XXV skupa TREND 2019

Postavljeni su svi radovi, prezentacije i zaključci na web sajt

Poštovani autori,
Svi radovi, prezentacije i zaključci sa XXV skupa su postavljeni na web sajt.
Izaberite meni O SKUPU/Dosadašnji skupovi.
Sekretarijat skupa TREND-a


18 februar 2019

Fotografije sa skupa TREND 2019

Poštovani učesnici,
preuzmite i pogledajte:

Slika 1

Kako preuzeti i pregledati fotografije

Svaki dan sa fotografijama je zapakovan u posebnoj exe datoteci. Kliknite levim tasterom miša na date linkove i preuzmite na vaš računar sve tri datoteke.
Klikom miša na recimo datoteku TREND2019-Foto-1dan.exe pojaviće vam se novi prozor koji je prikazan na slici 1.
Izborom prve opcije (Play) aktivirate Slide show za pregled fotografija.
Izborom druge opcije (Browse) možete pojedinačno gledati fotografije.
Izborom treće opcije (Export) sve fotografije možete raspakovati u poseban direktorijum.
Sekretarijat skupa TREND-a


4 februar 2019

VAŽNO!!! Promena šablona za pravljenje postera

Poštovani autori,
molimo vas da preuzmene novu verziju šablona za pravljenje postera sa sledećeg linka. Naime u postojećoj verziji šablona su nedostajali znakovi navoda (") ispred reči KVALITET u nazivu skupa.

Sekretarijat skupa TREND-a


4 februar 2019

VAŽNO!!! Finalni program skupa

Poštovani autori,
pogledajte i preuzmite FINALNI PROGRAM SKUPA.
Još jednom pažljivo pogledajte program skupa i vidite u koju ste sesiju raspoređeni (PLENARNU ili POSTER).
Ako ste raspoređeni za izlaganje u PLENARNOJ SESIJI, molimo vas da pripremite prezentaciju (pptx ili pdf). Vreme za izlaganje na plenarnim sesijama je 10 minuta i molimo vas da tako i pripremite vašu prezentaciju.

Ako ste raspoređeni za izlaganje u POSTER SESIJI, molimo vas da pripremite i donesete poster prema uputstvu koje je dato u vesti "Šablon za pravljenje postera".

Sekretarijat skupa TREND-a


31 januar 2019

VAŽNO!!! Preliminarni program skupa

Poštovani autori,
pogledajte i preuzmite PRELIMINARNI PROGRAM SKUPA.
Pažljivo pogledajte program skupa i vidite u koju ste sesiju raspoređeni (PLENARNU ili POSTER).
Ako ste raspoređeni za izlaganje u PLENARNOJ SESIJI, molimo vas da pripremite prezentaciju (pptx ili pdf). Vreme za izlaganje na plenarnim sesijama je 10 minuta i molimo vas da tako i pripremite vašu prezentaciju.

Ako ste raspoređeni za izlaganje u POSTER SESIJI, molimo vas da pripremite i donesete poster prema uputstvu koje je dato u vesti "Šablon za pravljenje postera".

Sekretarijat skupa TREND-a


15 januar 2019

Krajnji rok za postavljanje finalnih radova

Poštovani autori,
produžen je rok za postavljanje finalnih radova.
Krajnji rok za postavljanje finalnih radova 17.1.2019. do 24:00 h.
Takođe vam skrećemo pažnju da je potrebno na on-line sistemu popuniti podatke kao što su dati u finalnoj verziji rada. Program skupa direktno se pravi sa podacima koji su upisani u on-line sistem. Tu se prvenstveno misli na sledeće podatke:
- isti naziv rada i na istom jeziku na kom je napisana finalna verzija rada (bilo je obrnutih slučajeva)
- upisati sve autore i to istim redosledom kao što su dati u finalnoj verziji rada
- institucije upisivati sledećim redosledom (Univerzitet, fakultet) na istom jeziku na kom je pisan rad (bilo je obrnutih slučajeva)
- kod adrese, upišite samo mesto (Novi Sad, Beograd, itd...)


Sekretarijat skupa TREND-a


15 januar 2019

Šablon za pravljenje postera

Poštovani autori,
zbog velikog broja prijavljenih radova za ovogodišnji skup TREND 2019, želeli smo da vam pomognemo oko pravljenja postera i napravili smo šablon u PowerPointu. Šablon kao i izgled praznog pdf dokumenta (izgled postera) možete preuzeti sa sledećeg linka. U samom šablonu su podešeni svi neophodni parametri (dimenzije papira - format A1, veličine fontova za naslove, podnaslove i sam tekst, itd.). Kao malu pomoć prilikom izrade napravili smo i malo uputstvo koje ćete videti, a koje se ne štampa u pdf fajlu. Dimenzije postera (format A1), NEMOJTE MENJATI. Nakon završetka programa skupa, imaćete tačnu informaciju o načinu izlaganja vašeg rada na skupu, ali ćemo se truditi da ispoštujemo vaše želje o načinu izlaganja vašeg rada.

Sekretarijat skupa TREND-a


15 januar 2019

Postavljanje finalnih radova

Poštovani autori,
podsećamo Vas da je danas poslednji dan za postavljanje konačnih radova na on-line sistem. Radovi moraju biti napisani isključivo u šablonu za pisanje rada i moraju biti postavljeni u MS Word formatu. Sve informacije u vezi pisanja radova i maksimalnom broju strana po jednom radu pogledajte na web stranici UPUTSTVO ZA AUTORE. Ako je neko od autora (bilo ih je), postavio kompletan rad umesto abstrakta, MORA OBAVEZNO JOŠ JEDNOM DA POSTAVI TAJ ISTI RAD (samo postavljene radove ćemo smatrati validnim za učešće na skupu TREND 2019).
I na kraju proverite kako ste označili način prezentacije Vašeg rada Full presentation ili Poster session, da bi znali kako da uradimo program skupa.

Sekretarijat skupa TREND-a


9 januar 2019

Obaveštenje o prihvatanju radova (abstrakata).

Poštovani autori,
autorima čiji su abstrakti pregledani i kojima je recenzija završena poslata su obaveštenja o tome da li je rad (abstrakt) prihvaćen za izlaganje na skupu TREND 2019.
Još jednom Vas podsećamo da je finalni rok za postavljanje kompetnog rada 15.1.2019.
Radovi moraju biti napisani isključivo u šablonu za pisanje rada i moraju biti postavljeni u MS Word formatu. Sve informacije u vezi pisanja radova i maksimalnom broju strana po jednom radu pogledajte na web stranici UPUTSTVO ZA AUTORE. Ako je neko od autora (bilo ih je), postavio kompletan rad umesto abstrakta, MORA OBAVEZNO JOŠ JEDNOM DA POSTAVI TAJ ISTI RAD (samo postavljene radove ćemo smatrati validnim za učešće na skupu TREND 2019).
I na kraju proverite kako ste označili način prezentacije Vašeg rada Full presentation ili Poster session, da bi znali kako da uradimo program skupa.

Sekretarijat skupa TREND-a


4 januar 2019

VAŽNO!!! Finalni rok za prijavu proširenog abstrakta

Poštovani autori,
produžen je rok za prijavu proširenog abstrakta.
Finalni rok za prijavu proširenog abstrakta je 8.1.2019.

Sekretarijat skupa TREND-a


27 decembar 2018

VAŽNO!!! Rok za prijavu proširenog abstrakta

Poštovani autori,
podsećamo vas da je rok za prijavu proširenog abstrakta 3.1.2019.

Sekretarijat skupa TREND-a


31 oktobar 2018

VAŽNO!!! Rezervacija smeštaja

Poštovani učesnici skupa TREND 2019,
Rezervacija smeštaja u hotelu „Kraljevi čardaci Spa“ se vrši do 30.11.2018.
Za kasnije prijave hotel ne garantuje rezervacije.
Za prijavu smeštaja javite se Ljubinki Gerić-Bubi na email buba@uns.ac.rs
Sekretarijat skupa TREND-a


31 oktobar 2018

On-line sistem je otvoren za prijem proširenih abstrakata

Poštovani autori,
On-line sistem FTNConference je otvoren za prijem radova.
Pročitajte pažljivo stranicu Uputstvo za autore na kojoj su dati svi nepohodni parametri za pisanje proširenog abstrakta i rada.
Proširene abstrakte i radove isključivo slati napisane u datim šablonima i u MS Word formatu.
Sekretarijat skupa TREND-a


23 oktobar 2018

On-line sistem

Poštovani autori,
On-line sistem FTNConference će početkom novembra biti otvoren za prijem radova.
Sekretarijat skupa TREND-a


12 avgust 2018

Obaveštenje o mestu održavanja skupa TREND 2019

Poštovani učesnici skupa TREND,
želimo da vas obavestimo da će se XXV skup TREND 2019 održati na Kopaoniku u hotelu "Kraljevi Čardaci Spa" od 11.-14.02.2019.
Sekretarijat skupa TREND-a


12 avgust 2018

Postavljen je novi veb sajt

Poštovani učesnici skupa TREND,
želimo da vas obavestimo da je postavljen novi veb sajt skupa TREND 2019.
Novi veb sajt je prilagođen tablet i mobilnim uređajima.
Sekretarijat skupa TREND-a


6 mart 2018

Fotografije sa skupa TREND 2018

Poštovani učesnici,
preuzmite i pogledajte fotografije sa prvog dana skupa TREND 2018, fotografije sa drugog dana skupa TREND 2018 i fotografije sa trećeg dana skupa TREND 2018.

Kako preuzeti i pregledati fotografije

Svaki dan sa fotografijama je zapakovan u posebnoj exe datoteci. Kliknite levim tasterom miša na date linkove i preuzmite na vaš računar sve tri datoteke.
Klikom miša na recimo datoteku TREND 2018 - Prvi dan skupa.exe pojaviće vam se novi prozor koji je prikazan na slici 1.
Izborom prve opcije (Play) aktivirate Slide show za pregled fotografija.
Izborom druge opcije (Browse) možete pojedinačno gledati fotografije.
Izborom treće opcije (Export) sve fotografije možete raspakovati u poseban direktorijum.
Sekretarijat skupa TREND-a


Važne informacije

Poštovani učesnici skupa TREND,
XXV skup TRENDOVI RAZVOJA - TREND 2019 će se održati na Kopaoniku u hotelu "Kraljevi Čardaci Spa", od 11. do 14. februara 2019.

Kako da se registrujem?
Da biste se registrovali, molimo vas da kreirate nalog na sledećem linku.
Kako da se prijavim?
Kada primite email i potvrdili kreiranje naloga, možete nastaviti sa registracijom na sledećem linku.
Kako da pošaljem rad?
Radove treba dostaviti koristeći konferencijski sistem FTNConrefence.

Rezervacija smeštaja

Poštovani učesnici skupa,
rezervaciju smeštaja u hotelu „Kraljevi čardaci Spa“ na Kopaoniku morate uraditi nezavisno od dostave rada.
Moji kontakt podaci su:
Ljubinka Gerić
Tel.: +381 21 485 25 57
Email: buba@uns.ac.rs

Ljubinka GerićSekretarijat skupa

Intervjui sa skupa TREND 2018

Pogledajte i ostali video materijal sa XXIV skupa TREND 2018.