Model 29

 

DIGITALIZACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA - TREND 2018

XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA
Kopaonik, Hotel "Kraljevi Čardaci Spa", 21.-23.02.2018.

Vesti

Poštovani,
Pogledajte video materijal sa XXIV skupa TREND 2018.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
Svi radovi, prezentacije i zaključci sa XXIV skupa su postavljeni na web sajt.
Izaberite meni O SKUPU/Dosadašnji skupovi.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani učesnici,
preuzmite i pogledajte fotografije sa prvog dana skupa TREND 2018,
fotografije sa drugog dana skupa TREND 2018
i fotografije sa trećeg dana skupa TREND 2018.

Kako preuzeti i pregledati fotografije
Svaki dan sa fotografijama je zapakovan u posebnoj exe datoteci.
Kliknite levim tasterom miša na date linkove i preuzmite na vaš računar sve tri datoteke.
Klikom miša na recimo datoteku TREND 2018 - Prvi dan skupa.exe
pojaviće vam se novi prozor koji je prikazan na slici 1.
Izborom prve opcije (Play) aktivirate Slide show za pregled fotografija.
Izborom druge opcije (Browse) možete pojedinačno gledati fotografije.
Izborom treće opcije (Export) sve fotografije možete raspakovati u poseban direktorijum.


Slika 1

Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani,
Dekan Fakulteta tehničkih nauka prof. dr Rade Doroslovački svečano je otvorio 24, po redu skup "Trendovi razvoja" na kome će od 21. do 23. februara 2018, godine učestvovati mnogobrojni stručnjaci iz oblasti nauke i visokog obrazovanja u regionu u odmaralištu "Kraljevi čardaci Spa" na Kopaoniku. Više...


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
zbog objektivnih razloga, došlo je do manjih promena u programu skupa TREND 2018.

Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
pogledajte finalni program skupa TREND 2018.

Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
poster pravite maksimalnih dimenzija 100cm x 80cm.
Slika prikazuje šematski prikaz panoa i njegove dimenzije.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
još jednom vas podsećamo da je FINALNI ROK za postavljanje rada 01.02.2018..
Prilikom postavljanja kompletnog rada, obratite pažnju na sledeće:
   1. radove je potrebno napisati u novim šablonima,
   2. svaki rad je potrebno ponovo postaviti bez obzira na to da li ste već postavili ceo rad umesto traženog abstrakta,
   3. pridržavajte se ograničenja o maksimalnom broju strana za vaš rad,
   4. radove postavljajte isklučivo u MS Word formatu,
   5. prilikom postavljanja rada na on-line sistem, popunite sve tražene podatke o autorima i prezenteru rada,
   6. obavezno prilikom postavljanja rada na on-line sistem, izaberite način prezentacije vašeg rada .

Pošto akreditacije za učešće na skupu radimo na osnovu imena prezentera radova, ako još neko želi da prisustvuje skupu,
molimo da do utorka 06.02.2018. pošaljete email
na trend@uns.ac.rs, sa naznakom Trend 2018 - Prijava učešča.
U emailu napišite sledeće podatke o učesniku:
   1. prezime i ime,
   2. naziv institucije,
   3. adresu institucije,
   4. email adresu,
   5. naziv funkcije koju obavlja učesnik,


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
pogledajte vaše email naloge upravo ste dobili informaciju o prihvatanju (neprihvatanju) rada za XXIV skup TREND 2018.
Još jednom vas podsećamo sledeće:
1. radove je potrebno napisati u novim šablonima,
2. svaki rad je potrebno ponovo postaviti bez obzira na to da li ste već postavili ceo rad umesto traženog abstrakta,
3. pridržavajte se ograničenja o maksimalnom broju strana za vaš rad,
4. radove postavljajte isklučivo u MS Word formatu,
5. prilikom postavljanja rada na on-line sistem, popunite sve tražene podatke o autorima i prezenteru rada,
6. krajnji rok za dostavljanje rada je 01.02.2018..


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
zbog velikog broja poslatih abstrakata, morali smo da napravimo određene izmene u šablonima za pisanje radova, radi smanjenja broja strana štampanog zbornika. Iz tog razloga morali smo da ograničimo maksimalan broj strana po radu:
- za uvodne radove je 6, a
- za sve ostale radove je 4 strane.

U novom šablonu za pisanje radova je promenjen font (Times New Roman umesto Ariel-a) kao i veličina fonta za pojedine stilove. Molimo vas da se pridržavate ovih zahteva i podsećamo vas da radove postavljate isključivo u MS Word formatu (ne u pdf formatu). Nove šablone preuzmite na sledećem linku.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori ROK ZA POSTAVLJANJE ABSTRAKTA JE PRODUŽEN DO 20.01.2018. (KONAČAN ROK).


Sekretarijat skupa TREND-a


Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada Vas pozivaju da uzmete učešće na XXIV Skupu Trendovi razvoja pod nazivom "DIGITALIZACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA" - TREND 2018.
Pogledajte i preuzmite prvi poziv za učešće na skupu TREND 2018.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani učesnici skupa TREND, želimo da vas obavestimo da će se XXIV skup TREND 2018
održati na Kopaoniku u hotelu "Kraljevi Čardaci Spa" od 21.-23.02.2018.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani,
Pogledajte video materijal sa XXIII skupa TREND 2017.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
Svi radovi, prezentacije i zaključci sa XXIII skupa su postavljeni na web sajt.
Izaberite meni O SKUPU/Dosadašnji skupovi.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani učesnici,
preuzmite i pogledajte fotografije sa prvog dana skupa TREND 2017,
fotografije sa drugog dana skupa TREND 2017 i fotografije sa trećeg dana skupa TREND 2017.

Kako preuzeti i pregledati fotografije
Svaki dan sa fotografijama je zapakovan u posebnoj exe datoteci.
Kliknite levim tasterom miša na date linkove i preuzmite na vaš računar sve tri datoteke.
Klikom miša na recimo datoteku TREND 2017 - Prvi dan skupa.exe
pojaviće vam se novi prozor koji je prikazan na slici 1.
Izborom prve opcije (Play) aktivirate Slide show za pregled fotografija.
Izborom druge opcije (Browse) možete pojedinačno gledati fotografije.
Izborom treće opcije (Export) sve fotografije možete raspakovati u poseban direktorijum.


Slika 1

Sekretarijat skupa TREND-a


Uputstvo za autore

   Autori radova treba da urade sledeće:
1. Abstrakti i radovi se postavljaju isključivo na on-line sistem FTN-conference.
2. Prvo morate otvoriti nalog (klikom miša na link New user)
3. Nakon popunjavanja zahtevanih podataka na on-line sistemu, kliknite mišem na link KREIRAJ NALOG.
4. Zatim se ulogujte na Vaš email nalog na kom treba da ste dobili email od on-line sistema. Pročitajte email i potvrdite zahtev za otvaranje naloga klikom na link koji se nalazi u email poruci.
5. Sada se možete ulogovati na on-line sistem i popunite Vaše podatke.
6. Na on-line sistem, prvo se postavlja abstrakt koji mora biti napisan u šablonu koji se nalazi na web sajtu (max. 2 strane A4 formata). Preuzmite uputstvo za pisanje rada - abstrakta (MS Word 2003, MS Word 2010) sa svim podešenim parametrima.
7. Nakon urađenih recenzija, autori dobijaju email o statusu abstrakta (prihvaćen ili odbijen).
8. Autori kojima je abstrakt prihvaćen moraju postaviti i sam rad na on-line sistem. Rad mora biti napisan u šablonu koji se nalazi na web sajtu.
9. Važno!!! Ako ste napisali kompletan rad i poslali na recenziju (umesto abstrakta), morate nakon dobijanja emaila o prihvatanju abstrakta PONOVO POSTAVITI RAD na on-line sistem. Samo ispravno postavljeni radovi na on-line sistem će biti prihvaćeni za objavljivanje.

Slanje radova


Model 16


Login | New user

Za otvaranje novog naloga na on-line sitemu kliknite na link New user. Za pristup on-line sistemu kliknite na link Login.

Važniji datumi

Rok za prijavu rada: 20.01.2018. !!!
Rok za dostavljanje rada: 01.02.2018.
Program skupa: 10.02.2018.

Teme skupa

Tema 1:
POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA (Novi Zakon o visokom obr., Digitalne tehnologije učenja...)
Tema 2:
POLOŽAJ NAUKE (Novi istraživački ciklus, Međunarodni projekti, Rangiranje, Šangajska lista...)
Tema 3:
INOVACIJE KAO POLUGA PRIVREDNOG RAZVOJA (Patentna prava na fakultetima, Inovacioni projekti, Digitalne i softverske tehnologije...)
Tema 4:
INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA (Erasmus+, Projekti mobilnost, Regionalne studije...)
Tema 5:
AKREDITACIJA (Novi ciklus akreditacije, Standardi za akreditaciju, Agencija za akreditaciju...)


O skupu TREND 2017

Dvadeset treći skup održan je na Zlatiboru (februar 2017. god.) u očekivanju novog Zakona o visokom obrazovanju i početka novog ciklusa naučnih istraživanja, pa je u skladu s tim postavljena i tema skupa »Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji«. Prvog dana održan je uvodni rad, koji je dao pregled stanja nauke u poslednjem istraživačkom periodu, a zatim panel pod nazivom »Smernice za uspostavljanje doktorskih škola«, gde su učesnici Tempus projekta RODOS, predstavili koncepte i modele za uspostavljanje ovih škola, predloge novih standarda za akreditaciju i iskustva u radu Nacionalnog repozitorijuma disertacija u Srbiji (NaRDuS). Raspravljalo se o stanju strukovnih studija, novim standardima za akreditaciju, ulozi fakulteta u razvoju IT sektora u Republici Srbiji, transferu zvanja kroz naučno-tehnološke parkove, a diskutovalo se i o iskustva šire primene informacionih tehnologija na našim fakultetima, stanju u rangiranju univerziteta u svetu, kao i drugim aktuelnim problemima visokog obrazovanja. Na skupu je predstavljeno 84 rada, koji obrađuju problematiku svih pet ponuđenih tema, a održano je 8 plenarnih i 3 poster sesije. Radovi dolaze iz 6 zemalja (Bosne i Hercegovine Srbije, Crne Gore, Mađarske, Makedonije i Poljske), a pripremilo ih je čak 310 autora. Na kraju, skup je doneo svoje tradicionalne zaključke, koje je dostavio svim relevantnim institucijama.

     Pogledajte nekoliko intervjua koji su snimljeni na skupu TREND 2017


Model 31

 

Model 31

 

Model 31

 

Model 32 Model 32

Rezervacija smeštaja

Pogledajte cenovnik smeštaja u hotelu „Kraljevi čardaci Spa“. Zbog ograničenog broja mesta molimo vas da prijavu smeštaja na Kopaoniku u Kraljevim čardacima izvršite do 23.12.2017. Za rezervaciju smeštaja obratite se:

Ljubinki Gerić
Tel.: +381 21 485 25 57
Fax: +381 21 475 05 72
Email: buba@uns.ac.rs ,
ili
Maji Kondić
Tel.: +381 21 485 25 59
Tel.: +381 21 485 25 57
Fax: +381 21 475 05 72
Email: mkondic@uns.ac.rs .

    Rezervaciju smeštaja u hotelu „Kraljevi čardaci Spa“ na Kopaoniku treba uraditi nezavisno od dostave rada .