Model 29

 

POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE U SRBIJI - TREND 2017

XXIII Skup TRENDOVI RAZVOJA
Zlatibor, Hotel "Ratko Mitrović", 22.-24.02.2017.

Vesti

Poštovani,
Pogledajte video materijal sa XXIII skupa TREND 2017.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
Svi radovi, prezentacije i zaključci sa XXIII skupa su postavljeni na web sajt.
Izaberite meni O SKUPU/Dosadašnji skupovi.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani učesnici,
preuzmite i pogledajte fotografije sa prvog dana skupa TREND 2017,
fotografije sa drugog dana skupa TREND 2017 i fotografije sa trećeg dana skupa TREND 2017.

Kako preuzeti i pregledati fotografije
Svaki dan sa fotografijama je zapakovan u posebnoj exe datoteci.
Kliknite levim tasterom miša na date linkove i preuzmite na vaš računar sve tri datoteke.
Klikom miša na recimo datoteku TREND 2017 - Prvi dan skupa.exe
pojaviće vam se novi prozor koji je prikazan na slici 1.
Izborom prve opcije (Play) aktivirate Slide show za pregled fotografija.
Izborom druge opcije (Browse) možete pojedinačno gledati fotografije.
Izborom treće opcije (Export) sve fotografije možete raspakovati u poseban direktorijum.


Slika 1

Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
pogledajte finalni program skupa TREND 2017.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
poster pravite maksimalnih dimenzija 100cm x 80cm.
Slika prikazuje šematski prikaz panoa i njegove dimenzije.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori,
još jednom vas podsećamo da je krajnji rok za postavljanje finalne verzije rada petak 3.2.2017.
Takođe, molimo vas da na on-line sistemu proverite da li ste popunili i sledeće:
1. podatke o prezenteru rada,
2. pogledajte da li ste upisali dobar status rada kod načina prezentacije rada (Full presentation ili Poster session)


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori, pogledajte vaše email naloge. Juče su poslate prve potvrde o prihvatanju (neprihvatanju) podnetih abstrakata za XXIII skup TREND 2017. Ako vam je abstarkt prihvaćen za izlaganje, možete od danas postaviti vaš rad.
Takođe, molimo vas da na on-line sistemu uradite i sledeće:
1. popunite podatke o prezenteru rada,
2. pogledajte da li ste upisali dobar status rada kod načina prezentacije rada (Full presentation ili Poster session)


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani autori, zbog velikog broja molbi za produženjem roka za prijem proširenih abstrakata, želimo da vas obavestimo da će on-line sistem FTN-Conference i danas 17.01.2017. biti otvoren za prijem proširenih abstrakata.
Takođe, ujedno se zahvaljujemo i svim autorima koji su podneli abstrakte za učešće na XXIII skupu TREND 2017.


Sekretarijat skupa TREND-a


Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada Vas pozivaju da uzmete učešće na XXIII Skupu Trendovi razvoja pod nazivom "POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE U SRBIJI" - TREND 2017.
Pogledajte i preuzmite prvi poziv za učešće na skupu TREND 2017.


Sekretarijat skupa TREND-a


Poštovani učesnici skupa TREND, postavljen je web sajt skupa TREND 2017.
Novi web sajt urađen tako da se automatski prilagođava rezoluciji uređaja sa kog vršite pregled sadržaja web sajta (mobilni telefon, tablet uređaj, laptop, ...)


Sekretarijat skupa TREND-a


Uputstvo za autore

   Autori radova treba da urade sledeće:
1. Abstrakti i radovi se postavljaju isključivo na on-line sistem FTN-conference.
2. Prvo morate otvoriti nalog (klikom miša na link New user)
3. Nakon popunjavanja zahtevanih podataka na on-line sistemu, kliknite mišem na link KREIRAJ NALOG.
4. Zatim se ulogujte na Vaš email nalog na kom treba da ste dobili email od on-line sistema. Pročitajte email i potvrdite zahtev za otvaranje naloga klikom na link koji se nalazi u email poruci.
5. Sada se možete ulogovati na on-line sistem i popunite Vaše podatke.
6. Na on-line sistem, prvo se postavlja abstrakt koji mora biti napisan u šablonu koji se nalazi na web sajtu (max. 2 strane A4 formata). Preuzmite uputstvo za pisanje rada - abstrakta (MS Word 2003, MS Word 2010) sa svim podešenim parametrima.
7. Nakon urađenih recenzija, autori dobijaju email o statusu abstrakta (prihvaćen ili odbijen).
8. Autori kojima je abstrakt prihvaćen moraju postaviti i sam rad na on-line sistem. Rad mora biti napisan u šablonu koji se nalazi na web sajtu.
9. Važno!!! Ako ste napisali kompletan rad i poslali na recenziju (umesto abstrakta), morate nakon dobijanja emaila o prihvatanju abstrakta PONOVO POSTAVITI RAD na on-line sistem. Samo ispravno postavljeni radovi na on-line sistem će biti prihvaćeni za objavljivanje.

Slanje radova


Model 16


Login | New user

Za otvaranje novog naloga na on-line sitemu kliknite na link New user. Za pristup on-line sistemu kliknite na link Login.

Važniji datumi

Rok za prijavu rada: 16.01.2017.
Rok za dostavljanje rada: 03.02.2017.
Program skupa: 10.02.2017.

Teme skupa

Tema 1:
POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA (Novi Zakon o visokom obr., Nove tehnologije učenja...)
Tema 2:
POLOŽAJ NAUKE (Novi istraživački ciklus, Međunarodni projekti, Rangiranje, Šangajska lista...)
Tema 3:
FAKULTETI KAO POLUGA PRIVREDNOG RAZVOJA (Privreda, Inovacioni projekti, ...)
Tema 4:
INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA, MOBILNOST STUDENATA I PROFESORA
Tema 5:
AKREDITACIJA (Pripreme za novi ciklus akreditacije, Standardi za akreditaciju)


O skupu TREND 2016

Dvadeset drugi skup ponovo je organizovan na Zlatiboru, a ovog puta centalna tema je »Nove tehnologije u nastavi«. Biće predstavljen pogled u narednu deceniju i data vizija o obrazovanju stručnjaka za privredu 21. veka. Posebno značajna su tri uvodna predavanja, koje treba da predstave primenu novih digitalnih tehnologija, sistema on-line učenja i udaljenih eksperimenata, te da ih uporede sa dobro poznatim metodama. Razmatraće se i predlozi za unapređenje zakonske regulative u svetlu priprema novog Zakona o visokom obrazovanju. U sklopu skupa biće održan i sastanak/workshop TEMPUS projekta NeReLa („Mreža udaljenih laboratorija“), koji je tematski vezan za ovaj skup. Takođe, razmatraće se teme vezane za povezivanje univerziteta sa okruženjem u smislu transfera know-how u privredu, kao i uticaj na razvoj društvene zajednice, procesi internacionalizacije univerziteta, mobilnosti studenata i profesora, kroz Erazmus+ projekte, te upotreba smart tehnologija i „zelene“ energije“. Predviđeno je predstavljanje 75 radova, koje je pripremilo 285 autora autori iz 45 institucija iz 8 zemalja. Očekuje se da će prijatna atmosfera i kvalitetni radovi, što je karakteristika ovih skupova i ovog puta doprineti plodnoj diskusiji i iznalaženju najboljih rešenja u implementaciji digitalne agende na univerzitetuima u Srbiji.

     Pogledajte nekoliko intervjua koji su snimljeni na skupu TREND 2016


Model 31

 

Model 31

 

Model 31

 

Model 32 Model 32

Rezervacija smeštaja

   Rezervacija u hotelu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru zavisiće od broja dobijenih mesta. Zbog ograničenog broja mesta u hotelu „Ratko Mitrović“, molimo Vas da rezervaciju smeštaja izvršite u nekom od drugih hotela na Zlatiboru po Vašoj želji.
    Rezervaciju smeštaja u hotelu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru treba uraditi nezavisno od dostave rada i to:
Ljubinki Gerić
Tel.: +381 21 485 25 57
Fax: +381 21 475 05 72
Email: buba@uns.ac.rs ,
ili
Maji Kondić
Tel.: +381 21 485 25 59
Tel.: +381 21 485 25 57
Fax: +381 21 475 05 72
Email: mkondic@uns.ac.rs .