Model 1

DIGITALIZACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA - TREND 2018

XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA
Kopaonik, Hotel "Kraljevi Čardaci Spa", 21.-23.02.2018.

   

Model 2

Cilj skupa

   Cilj skupa je rasprava o aktuelnim problemima visokog obrazovanja i primeni novih digitalnih tehnologija. Biće predstavljen pogled u naredni period razvoja na bazi novog zakona, unapređenog kvaliteta nastave i poboljšanja materijalnog položaja nastavnog i nenastavnog osoblja. Razmatraće se položaj istraživanja i nauke na fakultetima u svetlu novog višegodišnjeg ciklusa naučnih projekata. Predstaviće se i referati vezani za primenu inovacija, transfera know-how u privredu, realizacije patentnih prava, tehničkih rešenja, i sl. Diskutovaće se procesi internacionalizacije univerziteta, mobilnosti studenata i profesora kroz Erazmus+, Bilateralne i druge projekte. Razmatraće se kvalitet nastavnog i drugih procesa u svetlu novog ciklusa nacionalne, ali i međunarodne akreditacije. Očekuju se i doprinosi u oblasti primene najnovijih digitalnih tehnologija u nastavi, učenju na daljinu, upotrebu smart tehnologija i brige o energetskoj efikasnosti i održivom razvoju sa primerima primene na fakultetima u Srbiji. Na kraju, skup će doneti svoje zaključke, koje će dostaviti svim relevantnim institucijama.