Važniji datumi

Rok za prijavu rada (slanje proširenog abstrakta)

Finalni rok za prijavu rada (prošireni abstrakt) je    03.01.2019. 08.01.2019.  08.01.2019.

Rok za dostavljanje rada

Krajnji rok za dostavljanje rada je 15.01.2019. 17.01.2019.