Važniji datumi

Rok za prijavu rada (slanje proširenog abstrakta)

Krajnji rok za prijavu rada (prošireni abstrakt) je 03.01.2019.

Rok za dostavljanje rada

Krajnji rok za dostavljanje rada je 15.01.2019.