Informacije o skupu

Informacije u vezi stručnog i organizacionog dela samog skupa možete dobiti od:
Prof. dr Vladimira Katića
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 6350 413, +381 21 450 810
Fax: +381 21 458 133
Email: katav@uns.ac.rs