Model 1

DIGITALIZACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA - TREND 2018

XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA
Kopaonik, Hotel "Kraljevi Čardaci Spa", 21.-23.02.2018.

   

Model 2

Materijali skupa

    Svi radovi će biti štampani u zborniku radova, koji će biti na raspolaganju na početku skupa, kao i na CD-ROM-u (kompletni radovi i prezentacije), koji će biti izrađen nakon skupa. Radovi se pišu na jeziku autora, s tim da se dodaje i kratak abstrakt na engleskom jeziku .
   Rad može biti napisan i isključivo na engleskom jeziku.