Prijava učešća

Prijava učešća se vrši slanjem email poruke na email nalog skupa trend@uns.ac.rs.
U tekstu email poruke napišite sledeće:
- prezime i ime
- titulu
- funkciju koju obavljate
- naziv institucije u kojoj ste zaposleni
- adresu institucije
Uradite obavezno prijavu, da bismo vam spremili akreditaciju i materijal skupa.