Model 1

POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE U SRBIJI - TREND 2017

XXIII Skup TRENDOVI RAZVOJA
Zlatibor, Hotel "Ratko Mitrović", 22.-24.02.2017.

Naučno-stručni skupovi
TRENDOVI RAZVOJA - TREND

    1. skup "Informacione tehnologije i primena u elektroenergetici", Novi Sad, okt., 1994.
    2. skup "Električna vozila - pogon i aplikacije", Novi Sad, okt., 1996.
    3. skup "Savremene tehnologije u elektroprivredi", Kopaonik, mart, 1997.
    4. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, mart, 1998.
    5. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, mart, 1999.
    6. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, mart, 2000.
    7. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, feb., 2001.
    8. skup "Univerzitet i NT parkovi", Kopaonik, feb., 2002.
    9. skup "Bolonjski proces i tehnički fakulteti", Kopaonik, mart, 2003.
  10. skup "Integrisani univerzitet i tehničke struke", Kopaonik, mart, 2004.
  11. skup "Šta donosi novi zakon o visokom obrazovanju", Kopaonik, mart, 2005.
  12. skup "Bolonjski proces i primena novog zakona", Kopaonik, mart, 2006.
  13. skup "Akreditacija bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2007.
  14. skup "Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2008.
  15. skup ""Doktorske studije u Srbiji, regionu i EU”, Kopaonik, mart, 2009.
  16. skup "Bolonja 2010: Stanje, dileme i perspektive", Kopaonik, mart, 2010.
  17. skup "EVROPA 2020: Društvo zasnovano na znanju", Kopaonik, mart, 2011.
  18. skup "Internacionalizacija univerziteta", Kopaonik, februar, 2012.
  19. skup "Univerzitet na tržištu ...", Maribor, Slovenija, februar, 2013.
  20. skup "Razvojni potencijal visokog obrazovanja", Kopaonik, februar, 2014.
  21. skup "Univerzitet u promenama...", Zlatibor, februar, 2015.
  22. skup "Nove tehnologije u nastavi u nastavi", Zlatibor, februar, 2016.
                - Predgovor 2016
                - Uvodne strane 2016
                - CIP - Katalogizacija u publikaciji
  23. skup "Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji ", Zlatibor, februar, 2017.
                - Predgovor 2017
                - Uvodne strane 2017
                - CIP - Katalogizacija u publikaciji


  Postoji mogućnost da prilikom pregleda sadržaja radova sa pojedinih skupova nevidite tzv. yu_slova (šđžčćŠĐŽLČ). Fontovi koji Vam nedostaju nalaze se u zip datoteci yu_fontovi. Instalirajte te fontove i pojaviće Vam se yu slova.

Zaključci sa dosadašnjih naučno-stručnih skupova TRENDOVI RAZVOJA - TREND

    9. skup "Bolonjski proces i tehnički fakulteti", Kopaonik, mart, 2003.
  10. skup "Integrisani univerzitet i tehničke struke", Kopaonik, mart, 2004.
  11. skup "Šta donosi novi zakon o visokom obrazovanju", Kopaonik, mart, 2005.
  12. skup "Bolonjski proces i primena novog zakona", Kopaonik, mart, 2006.
  13. skup "Akreditacija bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2007.
  14. skup "Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2008.
  15. skup ""Doktorske studije u Srbiji, regionu i EU”, Kopaonik, mart, 2009.
  16. skup "Bolonja 2010: Stanje, dileme i perspektive", Kopaonik, mart, 2010.
  17. skup "EVROPA 2020: Društvo zasnovano na znanju", Kopaonik, mart, 2011.
  18. skup "Internacionalizacija univerziteta", Kopaonik, februar, 2012.
  19. skup "Univerzitet na tržištu ...", Maribor, Slovenija, februar, 2013.
  20. skup "Razvojni potencijal visokog obrazovanja", Kopaonik, februar, 2014.
  21. skup "Univerzitet u promenama...", Zlatibor, februar, 2015.
  22. skup "Nove tehnologije u nastavi", Zlatibor, februar, 2016.
  23. skup "Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji", Zlatibor, februar, 2017.


   Poštovani posetioci, ako prilikom pregleda radova u web pregledaču "Firefox", ne rade interni linkovi u pdf fajlovima (na primer kada kliknete na određeni rad u sadržaju a ništa se ne dešava), morate promeniti podešavanja Vašeg pregledača. Za Firefox morate izabrati dodatak koji može da pročita interne linkove. Na slici 2 je prikazano kako se i gde podešava aplikacija koja će čitati pdf datoteke u Firefox-u (Adobe Acrobat ih Firefox).
   Ako ne želite da menjate podešavanja Vašeg web pregledača, onda koristite IE (Internet Explorer) jer je u njemu automatski podešeno da je interni pdf čitač Adobe Acrobat. Ako želite da sačuvate (snimite na Vaš hard disk) rad koji Vam je trenutno otvoren, pomerite kursor miša prema dnu ekrana. Pojaviće Vam se Toolbar kao na slici 1. Kliknite na ikonu diskete i snimite rad. Na Toolbaru imate ikone za štampanje, listanje i zumiranje.
   Što se tiče web pregledača Chrome, od 01.09.2015., proizvođač je prestao sa podrškom za funkcije koje su se koristile prilikom korišćenja linkova u pdf fajlovima, tako da web pregledač Chrome više ne možete koristiti za pregled radova.

   Jedini web pregledač koji je automatski podešen da podržava funkcije koje su se koristile prilikom korišćenja linkova u pdf fajlovima je Interenet explorer (radi i u verziji IE za windows 10).

  Sadržaj za 22 skup je urađen u "html formatu", tako da će linkovi do radova biti aktivni i u web pregledaču Chrome.
Model 4

Slika 1

Model 2

Slika 2