Model 1

DIGITALIZACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA - TREND 2018

XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA
Kopaonik, Hotel "Kraljevi Čardaci Spa", 21.-23.02.2018.

Naučno-stručni skupovi
TRENDOVI RAZVOJA - TREND

    1. skup "Informacione tehnologije i primena u elektroenergetici", Novi Sad, okt., 1994.
    2. skup "Električna vozila - pogon i aplikacije", Novi Sad, okt., 1996.
    3. skup "Savremene tehnologije u elektroprivredi", Kopaonik, mart, 1997.
    4. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, mart, 1998.
    5. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, mart, 1999.
    6. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, mart, 2000.
    7. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, feb., 2001.
    8. skup "Univerzitet i NT parkovi", Kopaonik, feb., 2002.
    9. skup "Bolonjski proces i tehnički fakulteti", Kopaonik, mart, 2003.
  10. skup "Integrisani univerzitet i tehničke struke", Kopaonik, mart, 2004.
  11. skup "Šta donosi novi zakon o visokom obrazovanju", Kopaonik, mart, 2005.
  12. skup "Bolonjski proces i primena novog zakona", Kopaonik, mart, 2006.
  13. skup "Akreditacija bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2007.
  14. skup "Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2008.
  15. skup "Doktorske studije u Srbiji, regionu i EU”, Kopaonik, mart, 2009.
  16. skup "Bolonja 2010: Stanje, dileme i perspektive", Kopaonik, mart, 2010.
  17. skup "EVROPA 2020: Društvo zasnovano na znanju", Kopaonik, mart, 2011.
  18. skup "Internacionalizacija univerziteta", Kopaonik, februar, 2012.
  19. skup "Univerzitet na tržištu ...", Maribor, Slovenija, februar, 2013.
  20. skup "Razvojni potencijal visokog obrazovanja", Kopaonik, februar, 2014.
  21. skup "Univerzitet u promenama...", Zlatibor, februar, 2015.
  22. skup "Nove tehnologije u nastavi ", Zlatibor, februar, 2016.
                - Predgovor 2016
                - Uvodne strane 2016
                - CIP - Katalogizacija u publikaciji
  23. skup "Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji ", Zlatibor, februar, 2017.
                - Predgovor 2017
                - Uvodne strane 2017
                - CIP - Katalogizacija u publikaciji
  24. skup "Digitalizacija visokog obrazovanja ", Kopaonik, februar, 2018.
                - Predgovor 2018
                - Uvodne strane 2018
                - CIP - Katalogizacija u publikaciji


  Postoji mogućnost da prilikom pregleda sadržaja radova sa pojedinih skupova nevidite tzv. yu_slova (šđžčćŠĐŽLČ). Fontovi koji Vam nedostaju nalaze se u zip datoteci yu_fontovi. Instalirajte te fontove i pojaviće Vam se yu slova.

Zaključci sa dosadašnjih naučno-stručnih skupova TRENDOVI RAZVOJA - TREND

    9. skup "Bolonjski proces i tehnički fakulteti", Kopaonik, mart, 2003.
  10. skup "Integrisani univerzitet i tehničke struke", Kopaonik, mart, 2004.
  11. skup "Šta donosi novi zakon o visokom obrazovanju", Kopaonik, mart, 2005.
  12. skup "Bolonjski proces i primena novog zakona", Kopaonik, mart, 2006.
  13. skup "Akreditacija bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2007.
  14. skup "Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2008.
  15. skup "Doktorske studije u Srbiji, regionu i EU”, Kopaonik, mart, 2009.
  16. skup "Bolonja 2010: Stanje, dileme i perspektive", Kopaonik, mart, 2010.
  17. skup "EVROPA 2020: Društvo zasnovano na znanju", Kopaonik, mart, 2011.
  18. skup "Internacionalizacija univerziteta", Kopaonik, februar, 2012.
  19. skup "Univerzitet na tržištu ...", Maribor, Slovenija, februar, 2013.
  20. skup "Razvojni potencijal visokog obrazovanja", Kopaonik, februar, 2014.
  21. skup "Univerzitet u promenama...", Zlatibor, februar, 2015.
  22. skup "Nove tehnologije u nastavi", Zlatibor, februar, 2016.
  23. skup "Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji", Zlatibor, februar, 2017.
  24. skup "Digitalizacija visokog obrazovanja", Kopaonik, februar, 2018.