Dosadašnji skupovi

Naučno-stručni skupovi
TRENDOVI RAZVOJA - TREND

R. br. Naziv skupa
1 1. skup "Informacione tehnologije i primena u elektroenergetici", Novi Sad, okt., 1994.
2 2. skup "Električna vozila - pogon i aplikacije", Novi Sad, okt., 1996.
3 3. skup "Savremene tehnologije u elektroprivredi", Kopaonik, mart, 1997.
4 4. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, mart, 1998.
5 5. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, mart, 1999.
6 6. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, mart, 2000.
7 7. skup "Nove tehnologije u elektrodistribuciji", Kopaonik, feb., 2001.
8 8. skup "Univerzitet i NT parkovi", Kopaonik, feb., 2002.
9 9. skup "Bolonjski proces i tehnički fakulteti", Kopaonik, mart, 2003.
10 10. skup "Integrisani univerzitet i tehničke struke", Kopaonik, mart, 2004.
11 11. skup "Šta donosi novi zakon o visokom obrazovanju", Kopaonik, mart, 2005.
12 12. skup "Bolonjski proces i primena novog zakona", Kopaonik, mart, 2006.
13 13. skup "Akreditacija bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2007.
14 14. skup "Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2008.
15 15. skup "Doktorske studije u Srbiji, regionu i EU”, Kopaonik, mart, 2009.
16 16. skup "Bolonja 2010: Stanje, dileme i perspektive", Kopaonik, mart, 2010.
17 17. skup "EVROPA 2020: Društvo zasnovano na znanju", Kopaonik, mart, 2011.
18 18. skup "Internacionalizacija univerziteta", Kopaonik, februar, 2012.
19 19. skup "Univerzitet na tržištu ...", Maribor, Slovenija, februar, 2013.
20 20. skup "Razvojni potencijal visokog obrazovanja", Kopaonik, februar, 2014.
21 21. skup "Univerzitet u promenama...", Zlatibor, februar, 2015.
22 22. skup "Nove tehnologije u nastavi ", Zlatibor, februar, 2016.
23 23. skup "Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji ", Zlatibor, februar, 2017.
24 24. skup "Digitalizacija visokog obrazovanja ", Kopaonik, februar, 2018.
25 25. skup "Kvalitet visokog obrazovanja ", Kopaonik, februar, 2019.

Postoji mogućnost da prilikom pregleda sadržaja radova sa pojedinih skupova ne vidite tzv. yu_slova (šđžčćŠĐŽLČ). Fontovi koji Vam nedostaju nalaze se u zip datoteci yu_fontovi. Instalirajte te fontove i pojaviće Vam se yu slova.

Zaključci sa dosadašnjih
naučno-stručnih skupova
TRENDOVI RAZVOJA - TREND

R. br. Naziv skupa
9 9. skup "Bolonjski proces i tehnički fakulteti", Kopaonik, mart, 2003.
10 10. skup "Integrisani univerzitet i tehničke struke", Kopaonik, mart, 2004.
11 11. skup "Šta donosi novi zakon o visokom obrazovanju", Kopaonik, mart, 2005.
12 12. skup "Bolonjski proces i primena novog zakona", Kopaonik, mart, 2006.
13 13. skup "Akreditacija bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2007.
14 14. skup "Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija", Kopaonik, mart, 2008.
15 15. skup "Doktorske studije u Srbiji, regionu i EU”, Kopaonik, mart, 2009.
16 16. skup "Bolonja 2010: Stanje, dileme i perspektive", Kopaonik, mart, 2010.
17 17. skup "EVROPA 2020: Društvo zasnovano na znanju", Kopaonik, mart, 2011.
18 18. skup "Internacionalizacija univerziteta", Kopaonik, februar, 2012.
19 19. skup "Univerzitet na tržištu ...", Maribor, Slovenija, februar, 2013.
20 20. skup "Razvojni potencijal visokog obrazovanja", Kopaonik, februar, 2014.
21 21. skup "Univerzitet u promenama...", Zlatibor, februar, 2015.
22 22. skup "Nove tehnologije u nastavi", Zlatibor, februar, 2016.
23 23. skup "Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji", Zlatibor, februar, 2017.
24 24. skup "Digitalizacija visokog obrazovanja", Kopaonik, februar, 2018.
25 25. skup "Kvalitet visokog obrazovanja", Kopaonik, februar, 2019.