Registracija

Da biste se registrovali, molimo vas da kreirate nalog na sledećem linku.
Kada primite email sa potvrdom registracije i kliknite na link u dobijenoj poruci, registraciju možete nastaviti na sledećem linku.

Prošireno uputstvo za registraciju

Autori radova treba da urade sledeće:

  • Abstrakti i radovi se postavljaju isključivo na on-line sistem FTNconference (ne šalju se na email nalog skupa).
  • Prvo morate otvoriti nalog (klikom miša na sledeći link).
  • Nakon popunjavanja zahtevanih podataka na on-line sistemu, kliknite mišem na link KREIRAJ NALOG.
  • Zatim se ulogujte na Vaš email nalog na kom treba da ste dobili email od on-line sistema. Pročitajte email i potvrdite zahtev za otvaranje naloga klikom na link koji se nalazi u email poruci.
  • Sada se možete ulogovati na on-line sistem i popunite Vaše podatke.
  • Na on-line sistem, prvo se postavlja abstrakt koji mora biti napisan u šablonu koji se nalazi na web sajtu (max. 2 strane A4 formata). Preuzmite uputstvo za pisanje rada - abstrakta (MS Word 2003, MS Word 2010) sa svim podešenim parametrima.
  • Nakon urađenih recenzija, autori dobijaju email o statusu abstrakta (prihvaćen ili odbijen).
  • Autori kojima je abstrakt prihvaćen moraju postaviti i sam rad na on-line sistem. Rad mora biti napisan u šablonu koji se nalazi na web sajtu.
  • Važno!!! Ako ste napisali kompletan rad i poslali na recenziju (umesto abstrakta), morate nakon dobijanja emaila o prihvatanju abstrakta PONOVO POSTAVITI RAD na on-line sistem. Samo ispravno postavljeni radovi na on-line sistem će biti prihvaćeni za objavljivanje.