Rezervacija smeštaja

Poštovani učesnici skupa, rezervaciju smeštaja u hotelu „Kraljevi čardaci Spa“ na Kopaoniku morate uraditi nezavisno od dostave rada.
Važno!!! Slanje rada za skup ne podrazumva automatsku rezervaciju smeštaja.

Za rezervaciju smeštaja u hotelu „Kraljevi čardaci Spa“ na Kopaoniku obratite se:
Ljubinki Gerić
Tel.: +381 21 485 25 57
Fax: +381 21 475 05 72
Email: buba@uns.ac.rs