Model 1

POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE U SRBIJI - TREND 2017

XXIII Skup TRENDOVI RAZVOJA
Zlatibor, Hotel "Ratko Mitrović", 22.-24.02.2017.

   

Model 2

Rok za prijavu rada (slanje abstrkta)

   Krajnji rok za prijavu rada (abstrakt) je 16.01.2017. Abstrakt (max 2 strane A4 formata) se postavlja na on-line sistem FTN-conference. Abstrakt napisati u šablonu za pisanje abstrakta.   

Model 3

Rok za dostavljanje rada

   Krajnji rok za dostavljanje rada je 03.02.2017. Rad (max 4 strane A4) se postavlja na on-line sistem FTN-conference, sa istog naloga (account-a) sa kog je postavljen i abstrakt. Rad mora biti urađen prema uputstvu za pisanje rada koje se nalazi na web sajtu.
Rad mora biti predat (postavljen) u MS Word formatu (doc ili docx).