Sekretarijat

Ljubinka Gerić
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 485 25 57
Fax: +381 21 475 05 72
Email: buba@uns.ac.rs

Valentina Vrebalov
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 485 20 55
Fax: +381 21 458 133
Email: valentin@uns.ac.rs

Dragomir Nikolić
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Email: nikolicd@uns.ac.rs

Dr Zoltan Čorba
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
Email: zobos@uns.ac.rs