Slanje proširenog abstrakta

Slanje proširenog abstrakta se vrši preko on line sistema FTNconference. Prošireni abstrakt mora biti napisan u šablonu za pisanje rada. Na on-line sistemu posebno se postavlja prošireni abstrakt, a posebno rad.
Ako ste se registrovali i otvorili nalog na on-line sistemu, onda kliknite na sledeći link.
Prošireni abstrakt mora biti predat (postavljen) u MS Word formatu (doc ili docx).