Slanje rada

Nakon urađenih recenzija, autori dobijaju email o statusu abstrakta (prihvaćen ili odbijen). Autori kojima je abstrakt prihvaćen moraju postaviti i sam rad na on-line sistem. Rad mora biti napisan u šablonu koji se nalazi na web sajtu.

Važno!!! Ako ste napisali kompletan rad i poslali na recenziju (umesto abstrakta), morate nakon dobijanja emaila o prihvatanju abstrakta PONOVO POSTAVITI RAD na on-line sistem. Samo ispravno postavljeni radovi na on-line sistem će biti prihvaćeni za objavljivanje.
Za postavljanje rada kliknite na sledeći link.
Rad mora biti predat (postavljen) u MS Word formatu (doc ili docx).