Model 1

NOVE TEHNOLOGIJE U NASTAVI - TREND 2016

XXII Skup TRENDOVI RAZVOJA
Zlatibor, Hotel "Ratko Mitrović", 17.-20.02.2016.


   

Sadržaj

Uvodna predavanja

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije Način prezentacije
1 UP0-1
XXII godina skupova TREND tematika i ciljevi
Vladimir Katić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
2 UP1-1
Digitalno i onlajn učenje u Srbiji: visoko obrazovanje
Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Srbija,
Uglješa Marjanović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Jelena Radišić, Univerzitet u Oslu, Fakultet za obrazovne nauke, Oslo, Norveška
PPP
3 UP1-2
Značaj didaktičkih sredstava u kvalitetnom savremenom obrazovanju
Rade Doroslovački, Dragiša Vilotić, Ilija Kovačević, Vladimir Katić, Dragan Šešlija, Srđan Kolaković,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
4 UP1-3
Razvoj udaljenih eksperimenata na inženjerijskim studijskim programima
Dragan Šešlija, Rade Doroslovački, Vladimir Katić, Dragiša Vilotić, Ilija Kovačević, Srđan Kolaković,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
Pearson prezentacija

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 P1.1
Pearson-traditional and new trends in Education
Marina Mudrenović, Pearson Central Europe, Predstavništvo Beograd, Srbija              
PPP
TEMA 1.1: NOVE TEHNOLOGIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU (Učenje na daljinu)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T1.1-1
E-učenje na FTN: presek stanja
Bojan Lalić, Uglješa Marjanović, Goran Tepić, Branislav Bogojević, Igor Žunić, Darko Stefanović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
2 T1.1-2
Razvoj i primene standarda za e-učenje u Srbiji
Živadin Micić, Marija Blagojević,
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
PPP
3 T1.1-3
Web servis za predaju i upoređivanje domaćih zadataka korišćenjem alata Moss
Marko Mišić, Anja Jović, Jelica Protić,
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
PPP
4 T1.1-4
Platforme za učenje na daljinu: odgovor na potrebe “Net generacije”
Danijela Lalić, Dunja Vujičić, Jelena Stanković,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
5 T1.1-5
Koncept Centralne audio-biblioteke Univerziteta u Novom Sadu
Vlado Delić, Milan Sečujski, Dragiša Mišković, Univerzitet u Novom Sadu,
     Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Dušan Nikolić, Univerzitet u Novom sadu, Novi Sad, Srbija
PPP
6 T1.1-6
Sistem za kreiranje i skladištenje iskustava korisnika u procesu učenja na daljinu
Vladimir Vujin, Marko Petrović, Milija Suknović,
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija
PPP
7 T1.1-7
Softversko generisanje pitanja i odgovora iz oblasti analize složenosti algoritama
za testove na kursevima programiranja

Đorđe Pešić, Sofija Purić, Marko Mišić, Jelica Protić,
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
PPP
TEMA 1.2: NOVE TEHNOLOGIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU (Učenje na daljinu)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T1.2-1
Analiza efikasnosti studiranja na osnovnim akademskim studijama Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
Dragiša Vilotić, Rade Doroslovački, Vladimir Katić, Ilija Kovačević, Srđan Kolaković, Dragan Šešlija, Zoran Konjović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
2 T1.2-2
Efikasnost studiranja studijskih programa master studija Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
Vladimir Katić, Ilija Kovačević, Dragiša Vilotić, Rade Doroslovački, Srđan Kolaković, Dragan Šešlija, Zoran Konjović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
3 T1.2-3
Savremene tehnologije u nastavi
Bratislav Filipović, Ivica Lazarević,
Akademija Filipović, Jagodina, Srbija
PPP
4 T1.2-4
Učenje na daljinu uz primenu multimedije
Bratislav Filipović, Ivica Lazarević,
Akademija Filipović, Jagodina, Srbija
PPP
TEMA W.1: TEMPUS Workhop - Mreža udaljenih laboratorija - NeReLa

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 W1.1-1
Remote experiments – New quality in realization of the laboratory exercises in
the field of electrical measurements

Branko Koprivica, Alenka Milovanović, Đorđe Damnjanović,
University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Cacak, Serbia
PPP
2 W1.1-2
Primena softverskog alata LogiSim u nastavi digitalne elektronike
Elvira Hadžić, Tehnička škola, Nova Varoš, Srbija
Vanja Luković, Radojka Krneta, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
Christos Dimopoulos, European University Cyprus, Cyprus
PPP
3 W1.1-3
The usage of FPGA Altera DE2 platform for remote experimentation
Đorđe Damnjanović, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Cacak, Serbia
Aleksandar Peulić, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Kragujevac, Serbia
Radojka Krneta, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Cacak, Serbia
PPP
4 W1.1-4
C# application for stepper motor control in remote experiment
Sanja Antić, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Cacak, Srbija
Aleksandar Peulić, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Kragujevac, Serbia
Đorđe Damljanović, Radojka Krneta, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Cacak, Serbia
PPP
5 W1.1-5
Kоrišćеnjе udаljеnog еkspеrimеnta u nаstаvnom моdulu „Vеzivаnjе оtpоrnikа“
Мirоslаv Bјеkić, Мilоš Bоžić, Мarkо Rоsić,
Univеrzitеt u Krаguјеvcu, Fаkultеt tеhničkih nаukа u Čаčku, Srbija
PPP
6 W1.1-6
Upravljanje na daljinu pneumatskim kružnim manipulatorom
Vule Reljić, Dragan Šešlija, Slobodan Dudić, Ivana Milenković, Jovan Šulc, Brajan Bajči,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
7 W1.1-7
Security challenges in delivery of remote experiments za testove na kursevima programiranja
Marjan Milošević, Danijela Milošević, Balkan Distance Education Network - BADEN, Cacak, Srbija
Christos Dimopoulos, Konstantinos Katzis, European University Cyprus, Cyprus
PPP
8 W1.1-8
University – Professional School cooperation
Olga Dziabenko, DeustoTech Learning, University of Deusto
PPP
TEMA 1.3: NOVE TEHNOLOGIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU (Učenje na daljinu)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T1.3-1
New trends in education of robotics
Gyula Mester, Óbuda University, Doctoral School of Safety and Security Sciences, Budapest, Hungary
PPP
2 T1.3-2
Uticaj socio-demografskih karakteristika studenata na upotrebu web sajta i facebook grupe
u toku procesa upisa: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Jovan Muškinja, Nenad Simeunović, Milan Delić, Bojan Lalić, Uglješa Marjanović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
3 T1.3-3
Laboratorije sa pristupom putem interneta u inženjerskom obrazovanju
Radomir Mitrović, Nikola Jović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Srbija
Vladimir Cvetković, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, Srbija
Miloš Nedeljković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
Milan Matijević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Srbija
PPP
4 T1.3-4
The importance of adapting online courses to a mobile environment
Živana Komlenov, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
Uglješa Marjanović, Igor Žunić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
PPP
TEMA 1.4: NOVE TEHNOLOGIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU (Učenje na daljinu)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T1.4-1
Primena savremenih tehnologija u oblasti scenskog dizajna - iskustva rada na kursevima u okviru tempus
projekta Development & Implementation of Courses for Theatre Technicians & Stage Managers – SCENTEC

Milena Krklješ, Romana Bošković, Radivoje Dinulović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
2 T1.4-2
Značaj novih tehnologija za izvođenje nastavnog procesa u visokoškolskim ustanovama
Sandra Brkanlić, Jovana Gardašević, Maja Ćirić, Tatjana Vučurević, Aleksandra Tešić, Lazar Ožegović,
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Poster
3 T1.4-3
Primena savremenih tehnologija u promotivnim aktivnostima kao izvor konkurentske prednosti
obrazovnih institucija

Darija Medvecki, Tijana Pokrajac, Bojana Bokan, Vladimir Todorović, Jovan Muškinja, Nenad Simeunović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
4 T1.4-4
Sistem i pristupi povezivanja studenata sa praksom putem učenja urbane akupunkture
Darko Reba, Marina Carević,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
5 T1.4-5
Analiza ocena sa studentske ankete i prolaznosti na ispitima na
osnovnim akademskim studijama Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Ranko Bojanić, Rade Doroslovački, Ilija Kovačević, Vladimir Katić, Dragiša Vilotić, Srđan Kolaković, Dragan Šešlija, Zoran Konjović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
6 T1.4-6
Uticaj novih trendova u komunikaciji na tržište visokog obrazovanja u Republici Srbiji
Bojana Bokan, Darija Medvecki, Marija Nenadović, Olivera Đuričić, Dragana Dvizac,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
TEMA 2.1: UNIVERZITET U PROMENAMA (Novi Zakon o visokom obr., Standardi za akreditac., Rangiranje...)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T2.1-1
Novi Zakon o visokom obrazovanju – potreba i neke dileme
Milan Simić, Dragana Vujović, Milica Kulidžan,
Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Poster
2 T2.1-2
Validacija neformalnog i informalnog obrazovanja kao pristup povećanju fleksibilnosti
u visokom obrazovanju

Jovana Adžić, Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija,
Andrea Katić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija /
                    Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
Ana Kekez Kljajić, Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
Poster
3 T2.1-3
Problemi kod rangiranja svetskih univerziteta, kako izbeći ove zamke kod rangiranja u R. Srbiji
Ranko Bojanić, Dragomir Nikolić, Zoran Konjović, Bratislav Radumilo, Ljubomir Milašinović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
TEMA 2.1: UNIVERZITET U PROMENAMA (Novi Zakon o visokom obr., Standardi za akreditac., Rangiranje...)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T3.1-1
Uspešnom međunarodnom saradnjom do unapređenja studija turizma u Srbiji
Milutin Đurić, Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija, Užice, Srbija,
Jelena Kiurski, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija,
Snežana Aksentijević, Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija, Užice, Srbija,
Vesna Kecić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
2 T3.1-2
Preduzetničke sklonosti studenata društveno-humanističkih nauka
Stefan Ninković, Olivera Knežević Florić,
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
Poster
3 T3.1-3
Značaj stručnih praksi u profesionalnom usavršavanju studenata
Jovana Gardašević, Sandra Brkanlić, Tatjana Vučurević, Jelena Vapa-Tankosić, Aleksandra Tešić,
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom sadu, Novi Sad, Srbija
Poster
TEMA 2.1: UNIVERZITET U PROMENAMA (Novi Zakon o visokom obr., Standardi za akreditac., Rangiranje...)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T5.1-1
Složeni amorfni halkogenidi kao potencijalni materijali za dobijanje "zelene energije"
Dragana Štrbac, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija,
Goran Štrbac, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
Poster
2 T5.1-2
Stakeholder-menadžment, univerzitet, ekološka senzitivnost
Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević, Jelena Novaković,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
TEMA 2.2: UNIVERZITET U PROMENAMA (Novi Zakon o visokom obr., Standardi za akreditac., Rangiranje...)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T2.2-1
Članstvo KAPK u ENQA i EQAR: obaveza održanja nacionalnog sistema obezbeđenja kvaliteta u
visokom obrazovanju i izazov za njegovo unapređenje

Sofija Pekić Quarrie, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, Beograd, Srbija
Dodatni ptilozi uz rad Sofije Pekić Quarrie
PPP
2 T2.2-2
U susret novom zakonu o visokom obrazovanju i izmeni standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova
i studijskih programa

Ilija Kovačević, Rade Doroslovački, Vladimir Katić, Dragiša Vilotić, Srđan Kolaković, Dragan Šešlija, Vesna Zivlak,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
3 T2.2-3
Izazovi i rezultati akreditacije Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu od 2008. do 2015. godine
Biljana Buljugić, Dušica Stefanović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
Jelica Protić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
Tatjana Pekmezović, Tanja Jovanović, Tatjana Simić, Nebojša Lalić,
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
PPP
4 T2.2-4
Uloga prijemnog ispita i uspeha u srednjoj školi u selekciji studenata i predikciji njihovog uspeha na studijama
Sofija Purić, Jelica Protić, Bojana Mihailović, Nenad Cakić,
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
PPP
5 T2.2-5
Analysis of the Students’ Score in the First Year at Feeit Compared to Their Score in High School
Mile Stankovski, Hristina Spasevska, Aleksandar Ristevski, Dimitar Taskovski,
University in Skopje "Ss. Cyril and Methodius" , Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, Skopje, Macedonia
PPP
TEMA 2.3: UNIVERZITET U PROMENAMA (Novi Zakon o visokom obr., Standardi za akreditac., Rangiranje...)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T2.3-1
Uloga i značaj demonstratora u poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa
Dunja Vrbaški, Rade Doroslovački, Ilija Kovačević, Aleksandar Kupusinac,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
2 T2.3-2
Primena Bolonjskog procesa i mesto studenta u nastavnom procesu
Aleksandar Manasijević, Marko Vasiljević, Ivan Stojić, Ilija Kovačević, Aleksandar Kupusinac,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
3 T2.3-3
Uloga i značaj SKONUS-a u visokom obrazovanju
Tijana Stojančević, Igor Graić, Ilija Kovačević,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
4 T2.3-4
Položaj asistenata u nastavnom procesu
Aleksandar Stanisavljević, Srđan Milićević, Vladimir Katić, Ilija Kovačević,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
TEMA 3.2: UNIVERZITET U PROMENAMA (Novi Zakon o visokom obr., Standardi za akreditac., Rangiranje...)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T3.2-1
Značaj direktive EU o ugovorima o stambenom kreditiranju u svetlu aktivnosti univerzitetskog FONDUNS-a
Radovan Pejanović,Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija
Enisa Kočan, FONDUNS, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
2 T3.2-2
Treća misija univerziteta (istraživanja na Univerzitetu u Novom Sadu)
Leposava Grubić Nešić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Radovan Pejanović, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija
Otilija Sedlak, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Novi Sad, Srbija
Mirjana Kranjac, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Tatjana Vermezović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
3 T3.2-3
Upotreba društvenih mreža u komunikaciji Univerziteta u Banjoj Luci
Biljana Babić, Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka, BiH
Rad nije
prezentovan.
4 T3.2-4
Ekonomska i društvena vrednost znanja kao pretpostavka razvoja znanja i obrazovanja u modernom društvu
Radoš Radivojević, Sonja Pejić,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
5 T3.2-5
Transfer savremenih znanja i iskustava na relaciji univerzitet / fakultet – javne eko-laboratorije
Mirjana Vojinović Miloradov, Maja Turk Sekulić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Ivan Spanik, Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, Bratislava, Slovakia
Jaroslav Slobodnik, Environmental Institute, s.r.o., Slovakia
Ivana Mihajlović, Jelena Radonić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
6 T3.2-6
Značaj i mogućnosti implementacije praktičnog dela nastave u sistemu visokoškolskog obrazovanja
Aleksandra Vujko, Radovan Tomić, Dragica Tomić, Miloš Dragosavac,
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Srbija
PPP
7 T3.2-7
Srpsko tržište rada kao dobar primer neusklađenosti obrazovnog sistema sa realnim potrebama privrede
Svetlana Bojanić, Univerzitet Union Nikola Tesla Beograd, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, Srbija
Rad nije
prezentovan.
8 T3.2-8
(Ne)zaposlenost mladih u republici Srbiji i nacionalni okvir kvalifikacija
Simonida Vukadinović, Andrea Andrejević Panić, Jelena Ješić,
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
Rad nije
prezentovan.
9 T3.2-9
Javni medijski servis Radio-televizija Vojvodine – organizacija koja uči
Sonja Kokotović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Miodrag Koprivica, Univerz. Union u Beogradu, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Srbija
PPP
10 T3.2-10
Poslovno tehnološki inkubatori u funkciji treće misije univerziteta
Đorđe Ćelić, Zorica Uzelac,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
TEMA 4.1 - INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA, MOBILNOST STUDENATA I PROFESORA

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T4.1-1
Akademska mobilnost iz perspektive studenata – studija slučaja: Filozofski fakultet Univerziteta u
Novom Sadu šk. 2014/2015

Kristina Ivšić, Jelena Đermanov, Liljana Siriški,
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.
TEMA 3.3 - MOST IZMEĐU UNIVERZITETA I OKRUŽENJA (Privreda, društvena zajednica...)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T3.3-1
Platforma za učenje na daljinu eLLab u funkciji realizacije stručne studentske prakse na Fakultetu tehničkih nauka
Andrea Katić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija /
                    Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
Ivana Katić, Dragoljub Šević, Bojan Lalić, Branislav Bogojević,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
2 T3.3-2
Realizacija stručne studentske prakse na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment Fakulteta tehničkih nauka
Andrea Katić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija /
                    Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
Ivana Katić, Nemanja Tasić, Bojan Lalić, Ilija Ćosić,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
3 T3.3-3
Inovativni modeli finansiranja malih i srednjih preduzeća u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija
Miroslav Ferenčak, Mladen Radišić, Dušan Dobromirov,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Milan Šolaja, Vojvođanski IKT klaster, Novi Sad, Srbija
Poster
4 T3.3-4
Određivanje značaja posmatranih parametara prilikom podrške malih i srednjih preduzeća od strane javnih institucija
Miroslav Ferenčak, Mladen Radišić, Dušan Dobromirov, Aleksandar Kupusinac,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
5 T3.3-5
Organska poljoprivreda kao "nova-stara" tehnologija
Mirela Tomaš Simin, Radovan Pejanović, Danica Glavaš-Trbić,
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija
Poster
6 T3.3-6
(Ne)stabilno tržište rada kao osnov za izbor budućeg zanimanja?
Jelena Obradović, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Srbija
Mirjana Veljković, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Poster
7 T3.3-7
Samoprocena kompetencija zasnovanih na novim tehnologijama
Leposava Grubic-Nešic, Slavica Mitrović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Boban Melović, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica, Crna Gora
Dragomir Nikolić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
8 T3.3-8
Cоработката со стопанството-можност за профилирање на студиските програми
Мирослав Андоновски, Игор Здравкоски,
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Економски факултет, Прилеп, Македонија
Poster
9 T3.3-9
Objektivnost i pouzdanost podataka dobijenih primenom kvantitativnih metoda merenja uspeha naučnika
Sonja Pejić, Radoš Radivojević,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
10 T3.3-10
Analiza uticajnih faktora na donošenje odluke studenata o izboru vrste studija koju upisuju
Darija Medvecki, Tijana Pokrajac, Bojana Bokan, Ranko Bojanić, Nenad Simeunović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
TEMA 4.2 - INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA, MOBILNOST STUDENATA I PROFESORA

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T4.2-1
Predlog o usvajanju engleskih skraćenica za nazive titula i zvanja inženjerskih struka
Marina Katić, Jelisaveta Šafranj, Ivana Mirović,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Poster
1 T4.2-2
Spisak akademskih reči u nastavi engleskog jezika na visokoškolskoj ustanovi tehničkog profila
Smiljana Igrutinović, Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija, Trstenik, Srbija
Poster
1 T4.2-3
Značaj mobilnosti studenata za unapređenje kvaliteta rada visokoškolskih ustanova
Tatjana Vučurević, Sandra Brkanlić, Jovana Gardašević, Ivana Milošević, Maja Ćirić, Jovana Tatarski, Aleksandra Drakulić- Neziri,
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Poster
TEMA 1.5 - NOVE TEHNOLOGIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU (Učenje na daljinu)

Br. Šifra rada Naslov rada, autori, institucije                                                                                          Način prezentacije
1 T1.5-1
Laboratorijske vežbe iz fotonaponskog pretvaranja energije na strukovnim studijama FTN
Zoltan Čorba, Boris Dumnić, Vladimir Katić, Dragan Milićević, Bane Popadić,
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PPP
2 T1.5-2
Unapređenje kompetencija strukovnih inženjera zaštite životne sredine uvođenjem master strukovnih studija
Darja Žarković, Olivera Jovanović, Nataša Bukumirić, Nebojša Ćurčić,
Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika, Beograd, Srbija
Ivana Matić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
Danijela Brković, Visoka škola strukovnih stud. Beogradska politehnika, Beograd, Srbija /
                         Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
Rad nije
prezentovan.
3 T1.5-3
Izvrsnost i relevantnost naučnih istraživanja na Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Novom Sadu u periodu 2010-2015. godina

Srđan Rončević, Milica Pavkov Hrvojević, Tatjana Pivac,
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
PPP
4 T1.5-4
Autorizovana DLS platforma
Danijela Milentijević, Tehnička škola "Nikola Tesla" u Kostolcu, Kostolac, Srbija
Alempije Veljović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
Jasmina Novaković, Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd, Srbija
Milica Tomović, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet, "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Srbija
Željko Papić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
Rad nije
prezentovan.
5 T1.5-5
Upotreba visokih tehnologija i veza prirodnih nauka sa arheologijom
Milica Marčeta, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
Rad nije
prezentovan.