Model 1

DIGITALIZACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA - TREND 2018

XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA
Kopaonik, Hotel "Kraljevi Čardaci Spa", 21.-23.02.2018.

Model 2

Teme skupa

TEMA 1: POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA (Novi Zakon o visokom obr., Digitalne tehnologije učenja...)
TEMA 2: POLOŽAJ NAUKE (Novi istraživački ciklus, Međunarodni projekti, Rangiranje, Šangajska lista...)
TEMA 3: INOVACIJE KAO POLUGA PRIVREDNOG RAZVOJA (Patentna prava na fakultetima, Inovacioni projekti, Digitalne i softverske tehnologije...)
TEMA 4: INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA (Erasmus+, Projekti mobilnost, Regionalne studije...)
TEMA 5: AKREDITACIJA (Novi ciklus akreditacije, Standardi za akreditaciju, Agencija za akreditaciju...)