Model 1

POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE U SRBIJI - TREND 2017

XXIII Skup TRENDOVI RAZVOJA
Zlatibor, Hotel "Ratko Mitrović", 22.-24.02.2017.

Model 2

Teme skupa

TEMA 1: POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA (Novi Zakon o visokom obr., Nove tehnologije učenja...)
TEMA 2: POLOŽAJ NAUKE (Novi istraživački ciklus, Međunarodni projekti, Rangiranje, Šangajska lista...)
TEMA 3: FAKULTETI KAO POLUGA PRIVREDNOG RAZVOJA (Privreda, Inovacioni projekti, ...)
TEMA 4: INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA, MOBILNOST STUDENATA I PROFESORA
TEMA 5: AKREDITACIJA (Pripreme za novi ciklus akreditacije, Standardi za akreditaciju)