Teme skupa

TEMA 1: KVALITET VISOKOG OBRAZOVANJA (Digitalne tehnologije učenja, Projekat Ministrastva „Razvoj visokog obrazovanja“, ...)
TEMA 2: AKREDITACIJA (Novi ciklus akreditacije, Standardi za akreditaciju, Agencija za akreditaciju...)
TEMA 3: POLOŽAJ NAUKE (Novi istraživački ciklus, Međunarodni projekti, Rangiranje, Šangajska lista...)
TEMA 4: INOVACIJE KAO POLUGA PRIVREDNOG RAZVOJA (Patentna prava na fakultetima, Inovacioni projekti, Digitalne i softverske tehnologije...)
TEMA 5: INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA (Erasmus+, Projekti mobilnost, Regionalne studije...)