Model 1

DIGITALIZACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA - TREND 2018

XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA
Kopaonik, Hotel "Kraljevi Čardaci Spa", 21.-23.02.2018.

   

Model 2

Uputstvo za pisanje rada (abstrakta)

Poštovani autori,
zbog velikog broja poslatih abstrakata, morali smo da napravimo određene izmene u šablonima za pisanje radova, radi smanjenja broja strana štampanog zbornika. Iz tog razloga morali smo da ograničimo maksimalan broj strana po radu:
- za uvodne radove je 6, a
- za sve ostale radove je 4 strane.

U novom šablonu za pisanje radova je promenjen font (Times New Roman umesto Ariel-a) kao i veličina fonta za pojedine stilove. Molimo vas da se pridržavate ovih zahteva i podsećamo vas da radove postavljate isključivo u MS Word formatu (ne u pdf formatu).

Radove treba podneti obavezno u elektronskoj verziji (MS Word format zaključno sa MS Wordom 2010). Abstrakt i rad treba pisati u istom datom šablonu.

Preuzmite uputstvo za pisanje rada - abstrakta - Novi šabloni (MS Word 2003, MS Word 2010), sa podešenim parametrima za pisanje rada (abstrakta).
Podešavanja dokumenta su sledeća:
- Veličina papira A4
- Orijentacija papira vertikalna (Portrait).
- Margine papira (gornja, donja, leva i desna) iznose 2cm.
- Naslov rada, font: Times New Roman 14, Bold, Centrirano (stil - Trend_naslov rada).
- Ime autora, font: Times New Roman 12, Bold, Centrirano (stil - Trend_autor).
- Institucija, font: Times New Roman, Italik, Centrirano (stil - Trend_institucija).
- Email adresa, font: Times New Roman 10, Centrirano (stil - Trend_email).
- Podnaslovi, font: Times New Roman 10, Bold, Poravnati ulevo 0,63cm (stil - TREND_PODNASLOVI).
- Tekst, font: Times New Roman 10, Normal, Poravnanje obostrano (stil - Trend_normal).
- Označavanje slika, Slika 1. Natpis ispod slike,font: Times New Roman 10, Italik, Centrirano (stil - Trend_slika).
- Natpisi iznad tabela, Tabela 1. Natpis iznad tabele, font: Times New Roman 10, Poravnati ulevo (stil - Trend_tabela).
- Broj strane, font: Times New Roman 10, Normal, Centrirano.

   Abstrakt mora biti napisan u šablonu za pisanje rada. Abstrakt mora da sadrži najviše 2 (dve) strane A4 formata. Na on-line sistemu posebno se postavlja abstrakt, a posebno rad. Prijavu rada (abstrakt) potebno je postaviti na on-line sistem FTN Conference do 15.01.2018.
   Rad koji je napisan u obliku proširenog abstrakta (max 4 strane) sa referencama, slikama i prilozima, potrebno je postaviti na on-line sistem FTN Conference do 01.02.2018.
Vaš rad će biti objavljen u knjižici proširenih abstrakata, koja će biti raspoloživa na početku skupa.