Model 1

POLOŽAJ VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE U SRBIJI - TREND 2017

XXIII Skup TRENDOVI RAZVOJA
Zlatibor, Hotel "Ratko Mitrović", 22.-24.02.2017.

   

Model 2

Uputstvo za pisanje rada (abstrakta)

Radove treba podneti obavezno u elektronskoj verziji (MS Word format zaključno sa MS Wordom 2010). Abstrakt i rad treba pisati u istom datom šablonu.

Preuzmite uputstvo za pisanje rada - abstrakta (MS Word 2003, MS Word 2010), sa podešenim parametrima za pisanje rada (abstrakta).
Podešavanja dokumenta su sledeća:
- Veličina papira A4
- Orijentacija papira vertikalna (Portrait).
- Margine papira (gornja, donja, leva i desna) iznose 2cm.
- Naslov rada, font: Arial 14, Bold, Centrirano (stil - Trend_naslov rada).
- Ime autora, font: Arial 12, Bold, Centrirano (stil - Trend_autor).
- Institucija, font: Arial 11, Italik, Centrirano (stil - Trend_institucija).
- Email adresa, font: Arial 10, Italik, Centrirano (stil - Trend_email).
- Podnaslovi, font: Arial 11, Bold, Poravnati ulevo 0,63cm (stil - TREND_PODNASLOVI).
- Tekst, font: Arial 11, Normal, Poravnanje obostrano (stil - Trend_normal).
- Označavanje slika, Slika 1. Natpis ispod slike,font: Arial 11, Italik, Centrirano (stil - Trend_slika).
- Natpisi iznad tabela, Tabela 1. Natpis iznad tabele, font: Arial 11, Poravnati ulevo (stil - Trend_tabela).
- Broj strane, font: Arial 11, Normal, Centrirano.

   Abstrakt mora biti napisan u šablonu za pisanje rada. Abstrakt mora da sadrži najviše 2 (dve) strane A4 formata. Na on-line sistemu posebno se postavlja abstrakt, a posebno rad. Prijavu rada (abstrakt) potebno je postaviti na on-line sistem FTN Conference do 16.01.2017.
   Rad koji je napisan u obliku proširenog abstrakta (max 4 strane) sa referencama, slikama i prilozima, potrebno je postaviti na on-line sistem FTN Conference do 03.02.2017.
Vaš rad će biti objavljen u knjižici proširenih abstrakata, koja će biti raspoloživa na početku skupa.